12 november 2019

Petitie vuurwerkverbod overhandigd aan gemeenteraad

Vandaag is de petitie 'Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede' aangeboden aan de voorzitter van de commissie Samenleving van de gemeenteraad. De petitie is door 209 Heemstedenaren getekend en door 17 sympathisanten uit andere gemeenten. Hieronder vind je (enigszins aangepast) de toelichting die ik bij de overhandiging heb uitgesproken.

Tja, en dan heb je een petitie gelanceerd en is het afwachten op de dingen die komen gaan. Dat duurt niet lang. Al een dag later komt de petitie ter tafel in de commissie Middelen. Aan de toonzetting van die discussie ga ik nu maar even voorbij. De burgemeester zegt advies te gaan vragen aan de juristen van de gemeente.

Anderhalve week later gaat mijn telefoon. De burgemeester. “Ik wil het even met je hebben over de petitie.” Wat de burgemeester mij toen vertelde, komt een week later uitgebreider terug in een collegebericht van 23 oktober. Het collegebericht bevat aperte en essentiële onjuistheden. In het petitiedocument dat is overhandigd, staat een uitgebreid beargumenteerde reactie. Kort gezegd gaat het om het volgende:
  • Volgens het college is Politiek café Heemstede deze petitie gestart. Onjuist. Niet Politiek café Heemstede, maar een individuele burger is de initiatiefnemer van deze petitie.
  • Volgens het college gaat de petitie over een algeheel vuurwerkverbod. Onjuist. De petitie gaat over een bestaand vuurwerkverbod op openbare plaatsen.
  • Volgens het college handelt een geheel vuurwerkvrij verklaarde gemeente in strijd met de afsteektijdenregeling in het Vuurwerkbesluit. Onjuist. Volgens een uitspraak van de Raad van State uit 2016 is een gemeentelijke beperking van het afsteken van vuurwerk niet strijdig met de afsteektijdenregeling in het Vuurwerkbesluit, zelfs niet bij een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente.
  • Volgens het college is er wijziging van het Vuurwerkbesluit in de maak waardoor gemeenten volgend jaar wel een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente kunnen afkondigen. Onjuist. De aanpassing van het Vuurwerkbesluit maakt (volgens de Nota van Toelichting) straks alleen maar expliciet wat nu al impliciet geregeld is, namelijk dat de gemeenteraad de bevoegdheid had, heeft en houdt om het afsteken van vuurwerk binnen de gemeente gedeeltelijk of geheel te verbieden. Dit laatste heb ik gecheckt en bevestigd gekregen bij de Rijksoverheid.
  • De petitie gaat echter niet over het Vuurwerkbesluit maar over artikel 2:73, lid 2 van de APV. En juist daarover zegt ook het college dat het daarin geregelde vuurwerkverbod gericht is op het afsteken van consumentenvuurwerk op openbare plaatsen. Het college zegt dat het daardoor mogelijk is op te treden tegen het afsteken van vuurwerk in een promenade, een passage, een portiek of een volksverzameling. Alleen is het begrip ‘openbare plaats’ in de APV veel ruimer gedefinieerd dan wat het college ons wil doen geloven. Dan gaat het ook om plekken als openbare wegen, plantsoenen, speelweiden en parken. Dus eigenlijk zou ook het college onze petitie moeten ondertekenen.
Tot slot een oproep aan alle leden van de gemeenteraad: neem deze petitie serieus en schuif niet een verzoek van ruim 200 inwoners aan de kant door de petitie als ‘onzin’ of ‘zonde van mijn tijd’ te bestempelen. 

Geef het goede voorbeeld, houd je als gemeente aan je eigen regels en handhaaf het bestaande vuurwerkverbod op openbare plaatsen.

Lees vooral de uitgebreide reactie op het collegebericht en vorm uw eigen oordeel. Uiteraard ben ik altijd tot nadere toelichting bereid.

De lijst met ondertekenaars ligt vertrouwelijk voor de raadsleden ter inzage bij de griffie. Wij zijn heel benieuwd naar de reactie van elke individuele fractie, van de gemeenteraad als geheel en van het college, gezien onze reactie op het collegebericht.