11 januari 2020

Open brief aan Astrid Nienhuis

Beste Astrid,

Eerst maar eens een nachtje erover geslapen. Maar dat heeft niet veel geholpen. Ik snap het nog steeds niet. En hoe langer ik erover nadenk, des te minder ik het snap. Eigenlijk vind ik het een heel rare zaak.

Kijk, zo’n collegebericht is natuurlijk niet zomaar een kattebelletje. Het is een officiële mededeling vanuit het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad. En wordt vervolgens aan de wereld geopenbaard via de gemeentelijke website. Ik ga er daarom van uit dat er heel goed wordt nagedacht over wat er in zo’n bericht wordt geschreven en hoe dat wordt geformuleerd. En juist daarom vind ik het raar: omdat er heel goed over is nagedacht. En jij, Astrid, bent de afzender.

Citaat uit het collegebericht ‘Beeld jaarwisseling 2019 - 2020’ van 9 januari 2020: 
Overlastmeldingen
Medio december heeft Politiek Café Heemstede via Facebook aan inwoners gevraagd overlast van vuurwerk te melden.
Om een eenduidig beeld te krijgen is de link in overleg met de gemeente aangepast, zodat inwoners rechtstreeks bij het meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente uitkwamen:
https://www.heemstede.nl/melden-en-meedoen/overlast-van-vuurwerk-melden
Hoe lees ik dit citaat?
Medio december heeft Politiek café Heemstede (lees: Pim Prins) het in zijn hoofd gehaald om een eigen meldpunt te beginnen voor het melden van overlast van vuurwerk. 
Dat kan natuurlijk niet, want de gemeente heeft zelf zo’n meldpunt. We hebben Pim Prins daarom gesommeerd de link in zijn bericht aan te passen, zodat ook de meldingen via zijn meldpunt bij het meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente uitkwamen. En dat heeft hij toen ook braaf gedaan.
Waarschijnlijk zul je nu zeggen dat ik dit niet zo moet lezen. Maar, beste Astrid: hoe dan wel? 

Zeker, ik heb in december opgeroepen om overlast van vuurwerk te melden. Maar de link in mijn bericht leidde al vanaf het begin naar jullie meldpunt. Want, beste Astrid, ik deed dat vooral ook in het belang van de gemeente. Immers, op de meldpuntpagina van jullie website staat: 
Uw melding gebruiken wij voor de inventarisatie van alle klachten over vuurwerkoverlast. In januari 2020 gaan wij de vuurwerkoverlast evalueren om te bekijken of dit aanleiding geeft volgend jaar andere maatregelen te nemen.
En voor een goede evaluatie is het natuurlijk zaak dat de inventarisatie van klachten een zo reëel mogelijk beeld geeft. Dus heb ik, via de kanalen die mij ter beschikking stonden, geprobeerd daar mijn steentje aan bij te dragen door mensen op te roepen overlast toch vooral te melden bij het meldpunt van de gemeente. Niets meer, niets minder.

Dus, Astrid, wat heeft jou aanleiding gegeven om het hoofdstukje ‘Overlastmeldingen’ in het collegebericht te openen met opmerkingen over het Politiek café Heemstede? Wat is überhaupt daarvan de toegevoegde waarde?

En waarom suggereren dat er overleg zou zijn geweest over het aanpassen van een link? Dat overleg heeft nooit plaatsgevonden, want de link was altijd al goed. Ik snap dat niet en je kunt het mij waarschijnlijk ook niet uitleggen. Het is namelijk niet waar.

Kun je het collegebericht nog corrigeren? 

Overigens zou ik overleg vooraf op prijs stellen als je mij of het Politiek café Heemstede in officiële stukken wilt opvoeren. Voor een kattebelletje hoeft dat niet.

Pim